On vytrhne ťa z pasce lovca.

Žalm 91:3

Boh vytrhuje z pasce lovca dvojako.
V prvom rade nás chráni, aby sme do nej nevstúpili, a ak to predsa spravíme, potom nás z nej vyslobodzuje. Pre niekoho je prvý spôsob cennejší, pre iného je lepší ten druhý.

„On ťa vytrhne z pasce." Ako? Problém je často prostriedkom, pomocou ktorého nás Boh vyslobodzuje. Boh vie, že náš úpadok sa čoskoro skončí našou záhubou a milostivo zosiela palicu. My hovoríme: „Prečo Pane?" nevediac, že náš problém bol prostriedkom k vyslobodeniu od ďaleko väčšieho zla.
Mnohí boli zachránení od svojej skazy prostredníctvom ich starostí a krížov.
Tie ich odplašili od pasce. Inokedy Boh dá svojim ľuďom veľkú duchovnú silu, aby keď prišli pokúšania k zlému povedali: „Ako môžem spraviť takúto hanebnosť, hriech proti Bohu?" Ale aké je požehnanie, že aj keď veriaci v zlú hodinu padne do pasce, Boh ho z nej vyslobodí!

Ach odpadlík, buď skľúčený, ale nezúfaj. Hoci si sa stratil, počuj hlas svojho Vykupiteľa – „Vráťte sa, deti odpadnutia, zmilujem sa nad vami." Ale nemôžeš sa vrátiť ak si zajatec. Počuj teda zasľúbenie – „Zaiste ťa vytrhnem z pasce lovca." Budeš vyslobodený od zla, ktorému si podľahol, a hoci nikdy neprestaneš ľutoval svoje činy, On, ktorý ťa miluje, ťa nezavrhne, príjme ťa a dá ti radosť a potešenie. Zajasajú zdrvené kosti.
Žiadne dieťa raja nezahynie v pasci lovca.

Charles Spurgeon
Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v ... (24. 05. 2020) Človeče, o čo je vinič viac ako iné stromy, ako ra ... (22. 05. 2020) ...jedno a to isté navzájom naproti sebe smýšľajúc ... (20. 05. 2020)