Hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Veľpieseň 3:1

Povedz mi kde si stratil Ježišovu spoločnosť a ja ti poviem, kde ho najpravdepodobnejšie nájdeš.

Stratil si Krista v komôrke vyhýbaním sa modlitbe? Potom je to tam kde ho musíš hľadať a nájsť ho. Stratil si Krista pre hriech? Nenájdeš ho iným spôsobom ako vzdaním sa hriechu a hľadaním pomoci Ducha Svätého pri porážke tvojho pokušenia. Stratil si Krista zanedbaním Písma? Musíš ho nájsť v Písme. Pravdivé je príslovie: "Hľadaj vec tam kde ti spadla, tam ju nájdeš." Hľadaj Krista kde si ho stratil, pretože On preč neodišiel.

Ale vrátiť sa ku Kristovi je ťažká práca.

Bunyan nám hovorí, že pútnik zistil, že kus cesty späť do Besiedky Pokoja, kde stratil svoj zvitok, bol najťažší aký kedy prešiel. 20 míľ dopredu je ľahších ako 1 míľa späť pre stratenú vec.

Daj pozor! Keď znova nájdeš Majstra, primkni sa k Nemu. Ale ako si ho mohol stratiť? Jeden by myslel, že by si sa nikdy nevzdialil od takého predrahého priateľa, ktorého prítomnosť je tak milá, ktorého slová tak utešujúce, a ktorého spoločnosť tak prevzácna! Akože si ho nesledoval v každej chvíli z obavy, že ho stratíš z dohľadu? Avšak aká je milosť, môcť ho hľadať, hoci navzdori trúchlivým stonom, "Ach, kiežby som vedel, kde ho môžem nájsť!" Choď a hľadaj, pretože je nebezpečné byť bez Pána. Bez Krista si ako ovca bez pastiera, ako strom bez vody, ako zvädnutý list v búrke - nepripojený k stromu života.

Hľadaj ho celým svojím srdcom a nájdeš ho, vrhni celého seba do hľadania a nepochybne nájdeš Jeho, tvoju radosť a potešenie.

Charles Spurgeon
Aký rozdielny bude život veriaceho v nebi od živo ... (15. 05. 2021) Nikdy nie sme z dosahu pokušenia (13. 05. 2021) Ale ja sa modlím (11. 05. 2021)