Bez vyliatia krvi niet odpustenia.

List Židom 9:22

Toto sú slová nemennej pravdy.

V žiadnom zo židovských obradov nebol hriech odstránený bez preliatia krvi. V žiadnom prípade hriech nikdy nemôže byť odpustený bez odčinenia. Je teda jasné, že bez Krista nemám nádej, pretože žiadne iné preliatie krvi nemá dostatočnú cenu odčiniť môj hriech. Verím teda v Neho? Je krv Jeho zmierenia skutočne použitá na moju dušu? Všetci sme rovnocenní v našej potrebe Krista. Akokoľvek mravný, veľkorysý, láskavý alebo vlastenecký nemáš výnimku z tohto pravidla. Hriech sa nepodrobí ničomu inému ako krvi Toho, ktorého Boh vyvolil pre uzmierenie. Akým požehnaním je, že existuje táto cesta zmierenia!

Prečo by sme mali hľadať inú?

Ľudia, ktorých náboženstvo je čisto formálne, nedokážu pochopiť našu radosť z odpustenia všetkých našich hriechov skrze Krista. Ich práca, modlitby, obrady, to všetko im dáva len biednu útechu. A je dobre, že sa cítia nesvoji, pretože si nevšímajú záchranu, a snažia sa dosiahnuť odpustenie bez krvi. Zastav sa, duša moja, a vzhliadni na Božiu spravodlivosť trestajúcu hriech. Viď, že trest bol vykonaný na tvojom Pánovi Ježišovi a padni na kolená v pokornej radosti, bozkávajúc vzácne nohy Toho, ktorého krv ti priniesla odpustenie. Zbytočne sa svedomie utieka k pocitom a dôkazom pre útechu, toto je zvyk, ktorý sme sa naučili v Egyptskom otroctve nášho zákonníctva. Jediné utíšenie previnilého svedomia je uprieť zrak na Ježiša trpiaceho na kríži.

„Krv je život," hovorí Zákon a buď uistený, že to je život viery, radosti a každej inej svätej milosti.

„Ach! Aké láskavé je vidieť tečenie
predrahej krvi môjho Spasiteľa.
Majúc nebeské uistenie,
On ma zmieril s Bohom."

Charles Spurgeon
Achímaac bežal cez Okolie jordánske a predbehol če ... (16. 02. 2018) Hospodin - naša spravodlivosť. (14. 02. 2018) Čo bolo dôvodom ich chvál? (12. 02. 2018)