Vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom.

Lukáš 24:27

Dvaja učeníci smerujúci do Emaus zažili veľmi užitočnú cestu.

Ich spoločníkom bol najväčší z učiteľov a najlepší z vykladateľov. V Ňom sú skryté všetky poklady poznania a múdrosti. Pán Ježiš sa znížil, aby sa stal hlásateľom dobrej správy. Nehanbil sa konať svoje povolanie pre dvoch ľudí, rovnako ako sa neodmieta stať učiteľom dokonca len pre jedného. Vyhľadávajme spoločnosť tohto vynikajúceho učiteľa, pretože ak nám On nedá múdrosť, nikdy nebudeme múdry ku spaseniu.

Tento bezkonkurenčný vychovávateľ používa ako učebnicu knihu kníh.

Hoci je schopný odhaliť novú pravdu, dal prednosť vyloženiu starej. Vševedúci vedel, čo je najpoučnejšia cesta výučby a počnúc Mojžišom a prorokmi, ukázal nám, že najistejšou cestou k múdrosti nie je špekulovanie, rozmýšľanie a čítanie ľudských kníh, ale rozjímanie nad Hospodinovým Slovom. Najistejšou cestou k duchovnému bohatstvu, ktoré môžeme nájsť v nebeskom poznaní, je kopať v tejto diamantovej bani, zbierať perly z tohto nebeského mora. Keď Ježiš chcel obohatiť druhých, sám čerpal zo studne Písma.

Šťastná dvojica bola vedená k uvažovaniu nad najlepšou z tém, pretože Ježiš hovorí o Ježišovi a vykladá veci týkajúce sa Jeho. Diamant brúsi diamant a čo by bolo lepšie? Pán domu odomkol svoje vlastné dvere, pozval hostí k svojmu stolu a umiestnil na ňom to najlepšie jedlo. Ten, ktorý skryl poklad na poli, sám vedie k nemu hľadačov. Náš Pán prirodzene rozpráva o najlepšej z tém a nemohol by nájsť lepšiu ako Jeho osoba a práca. I my by sme mali v Písme hľadať to isté.

Ó, aká milosť je študovať Písmo s Ježišom ako našim učiteľom a zároveň našou lekciou!

Charles Spurgeon
Nikdy nie sme z dosahu pokušenia (26. 09. 2023) Ale ja sa modlím (24. 09. 2023) Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov (22. 09. 2023)